Als de sirene gaat

Om ervoor te zorgen dat mensen alert blijven op het geluid van de sirenes van het luchtalarm, wordt er in Nederland iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur een luide test gehouden. Hierbij geven alle sirenes tegelijkertijd het waarschuwingssignaal af.

Maar waar moet je heen als het alarm op woensdag afgaat?

Ondanks dat het NCTb (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding) aangeeft dat de kans dat Nederland geconfronteerd wordt met een terroristische aanslag aanzienlijk is (2020), zijn er officieel in Nederland geen openbare schuilkelders meer.

 

Halverwege de jaren tachtig, na afloop van de Koude Oorlog, zette het ministerie van Binnenlandse Zaken een streep onder het schuilkelderbeleid. Eén van de redenen die ook vandaag de dag nog wordt genoemd is dat bij ongevallen of terroristische aanslagen met nucleaire, biologische en/of chemische stoffen de tijd om de bevolking te waarschuwen per definitie beperkt is.

error: Content is protected !!