NRC

Spitsuur

Sinds 2013 fotografeer ik wekelijks de Spitsuurrubriek, die verschijnt in het economiekatern van de zaterdageditie van NRC Handelsblad en NRC Next. In deze rubriek vertellen mensen hoe ze hun tijd verdelen tussen werk en vrije tijd.

error: Content is protected !!